Algemene voorwaarden Odyssey – The Adventure Company

Reservatie

Odyssey – The Adventure Company garandeert vier uur onafgebroken speeltijd per huurperiode met al zijn Lasertag geweren. Bij elke levering worden er, in functie van het aantal geleverde Lasertag geweren, reservewapens voorzien om eventuele mankementen bij de bestelde geweren te compenseren.

De reservewapens verhouden zich tot de gereserveerde wapens in een verhouding van 1:8. Per 8 gereserveerde wapens, wordt er een reservewapen aan de bestelling toegevoegd.

Er kunnen geen rechten onttrokken worden door de huurder aan de reservewapens. Odyssey – The Adventure Company behoudt zich het recht voor ten allen tijde deze reservewapens niet te leveren. Odyssey – The Adventure Company kan hierover ten allen tijde volledig zelf beslissen en hoeft hiervoor geen verantwoording af te leggen.

Indien een reservewapen beschadigt raakt tijdens de verhuur, gelden hiervoor dezelfde regels en voorwaarden als bij een gereserveerd wapen.

Bij afhaling van materiaal in ons verhuurpunt

De klant verbindt zich ertoe de vooraf afgesproken ophaal- en terugbrengdatum te respecteren en na te komen. Neemt de huurperiode, door nalatigheid van de klant, langer dan twee extra dagen in beslag dan kan er een extra aangerekend worden.

De klant verbindt zich ertoe het materiaal op te halen en terug te brengen in het Odyssey – The Adventure Company verhuurpunt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door beide partijen.

Betalingen dienen altijd te gebeuren via bancontact, online of via factuur. Betalingen in cash worden aanvaard, maar genieten niet de voorkeur.

Bij levering van materiaal via een koerierdienst op een adres of een postpunt

Een levering wordt slechts verzonden nadat de betaling van zowel de reservatie als de waarborg is toegekomen.

Odyssey – The Adventure Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering ten gevolge van laattijdige betaling, noch door vertragingen bij de leveringsfirma.

Leveringen mogen worden teruggebracht in een willekeurig Dpd-punt of BPost-punt (België) of Dpd-punt (Nederland), met afgifte van de meegeleverde retourbon. Op de retourlabel zal steeds aangegeven zijn bij welke firma het pakket dient afgegeven te worden.

Indien de klant kiest voor levering, aanvaardt hij/zij alle risico’s die hiermee verbonden zijn. De klant is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle schade/verlies/andere problemen die de gehuurde materialen oplopen tijdens de volledige huurperiode. De huurperiode beslaat de volledige periode tussen het verlaten van het verhuurpunt en het terugkeren in het verhuurpunt, inclusief de leveringstermijn.

Schade of verlies

Bij schade of verlies van of aan materiaal, te wijten aan verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de klant, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend aan de klant. Een overzicht van de forfaitaire vergoedingen kan onderstaand teruggevonden worden. Odyssey – The Adventure Company houdt zich ten allen tijde het recht voor de forfaitaire vergoeding aan te passen, indien de vergoeding niet langer de schade dekt. De vergoedingen zijn steeds per verloren of beschadigd item en kunnen de totale waarborg overschrijden.

MateriaalVergoeding
Lasergun€40
MegaBlaster€60
Laser Target€20
Laser Masker€20
GelBlaster – Lightning€75
GelBlaster – 1911€50
GelBlaster – M16€60
GelBlaster – AKM€40
GelBlaster – Minigun€75
Waterblaster€50
Kist€50
Pallet€15
Camouflagenet€40
Oplaadset laserguns€75

Annuleren

Gratis annuleren is mogelijk tot en met vijf werkdagen voor de startdatum van de huurperiode. De betaalde huurprijs zal dan nog volledig teruggestort worden. Indien gewenst kan de klant ook opteren om, zonder bijkomende kosten en in de mate van het mogelijke, de boeking te verplaatsen naar een andere periode.

Vanaf vier werkdagen voor de startdatum van de huurperiode, wordt slechts vijftig procent van de totale huurprijs terugbetaald. Indien gewenst kan de klant ook opteren om, zonder bijkomende kosten en in de mate van het mogelijke, de boeking te verplaatsen naar een andere periode

Vanaf twee werkdagen voor de startdatum van de huurperiode, wordt slechts tien procent van de totale huurprijs terugbetaald. De klant kan niet meer opteren om de reeds gemaakte boeking te verplaatsen. Hiervoor dient de klant een nieuwe boeking aan te gaan.

Overschrijding van de huurtermijn

Indien de klant, te wijten aan nalatigheid, de huurtermijn overschrijdt, wordt een forfaitaire vergoeding van €2 per item en per dag gevraagd. Bedraagt het overschrijden van de huurtermijn meer dan vijf kalenderdagen, dan wordt er een vergoeding van €10 per item gevraagd. Voor elke begonnen periode van vijf kalenderdagen na laatstgenoemde overschrijding, wordt een bijkomende vergoeding van €5 per item gevraagd.

Blog at WordPress.com.